Size Ulaşalım
AÇIK RIZA BEYANI VE İYS ONAYI

AÇIK RIZA BEYANI VE İYS ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerimin İBT ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (“İBT SOLAR”) tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarım hususunda bilgilendirildim.

 

İnceleyip okuduğum İletişim ve bilgi talep formlarında işlenen “KVKK Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlar ve kapsamla, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, ad soyad, e-posta, cep telefonu, adres (şehir bilgisi) ve İşlem Güvenliği Verileri (IP adresi, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Trafik (bağlantı zamanı/süresi, İletişim Miktarı vb.), çerez (cookie) bilgileri) gibi kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla İBT SOLAR arafından işlenmesine, kişisel verilerimin, İBT SOLAR tarafından; şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, İBT SOLAR ’ın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve İBT SOLAR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin en iyi şekilde faydalanması için çalışmalar yapılması amacıyla üçüncü kişilere (doğrudan ve dolaylı hissedarlar, yurt içi ve yurt dışı iştirakler ve bağlı ortaklıklar, İBT SOLAR çalışanları, İBT SOLAR tarafından destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, iş ortakları, ifa yardımcıları, danışman firmalar, grup şirketleri, tedarikçiler, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına) ve yetkili mercilere aktarılmasına, İBT SOLAR ve kişisel verilerimin mevzuata uygun şekilde aktarıldığı kimselerce tarafıma ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesine, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesine, tarafıma, e-posta, SMS gibi muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza verdiğimi, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı; kabul, beyan ve teyit ediyorum.

 

Ret Hakkı ve Kullanımı

Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri ile e-ileti gönderilmesine vereceğiniz açık rıza, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerlidir. Ret hakkınızın kullanılması, ancak açık rızanıza dayanılarak gönderilecek ticari elektronik iletilerin gönderimini ve bu nedenle kişisel verilerinizin işlenmesini engeller ve fakat Veri Sorumlusu ve Alıcı grupları ile aranızdaki herhangi bir hukuki işlemin geçerliliğini etkilemez, ETDHK ’da yer alan diğer ilgili hükümlerin uygulanmasına engel olmaz. İBT RET yazıp [7889] ’a kısa mesaj göndereceğiniz ret talebinizin, Şirketimize ulaşmasının hemen akabinde etki doğuracaktır.